Om SanselåvenSanselåvens gründer: Jøran Tone Gjerde

Jeg, Jøran Tone Gjerde, er odelsjente på denne gården, men har aldri kunnet identifisere meg ordentlig med den tradisjonelle gårdbrukerrollen. Jeg var en stille forsiktig jente i oppveksten, som var mye redd dyra på gården og dessverre ikke fikk oppleve den ekte kjærligheten dyr og mennesker kan oppleve sammen. Jeg følte mye på bondesamfunnets forventninger til en odelsjente og dette var vanskelig for meg å innfri.

Det tok noen år før jeg klarte å ta valget om å overta denne gården. Jeg tok agronomutdannelse, førskolelærerstudiet ved Sogndal lærerhøgskule der mine røtter kom fra og videreutdanning etter hvert i spesialpedagogikk og småskolepedagogikk. I voksen alder har jeg også tatt videreutdanning ved Morenoinstituttet – utdanning i psykodrama – psykoterapeutisk retning. Jeg ønsket å se på muligheter for å forvalte gården på en måte der jeg kunne gjøre den til min, og der jeg fikk tatt i bruk min kompetanse.

Jeg har yrkeserfaring fra barnehager, barneskole og nå spesialundervisning ved skole for barn med behov for spesielt tilrettelagt undervisning. I tre år var jeg prosjektleder for prosjektet ”Barn og Kunst”, ved Røkberg kultur- og naturbarnehage, som da fikk støtte fra Utdanningsforbundet, Norsk Kulturråd, Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune. Jeg lærte og erfarte mye om hvordan lede et prosjekt, barns møte med kunsten, og ikke minst om voksenrollens betydning sammen med barnet. Barnehagen fikk i denne perioden tildelt Nasjonal Barnehagepris innen kunst og kultur.

Parallelt med etablering av Sanselåven har jeg i fem år også holdt på med en videreutdanning i psykodrama. Dette er en metode som er brukt i selvutvikling, psykoterapi, organisasjonsutvikling og til arbeid med gruppeprosesser. Metoden har en grunnfilosofi om at vi alle er født kreative og spontane, men for mange av oss har dette blitt borte på veien til voksen. Det er denne kreativiteten jeg gjerne ville ta vare på, blant annet ved tilbud om sanseutstillinger. Denne utdanningen har også krevd en stor porsjon egenutvikling, og kanskje nettopp derfor har jeg fått selvtillit nok til å satse. Jeg tror på hvert enkelt menneskets unike muligheter og hjertet som veiviser. Hvis vi får kontakt med denne kreative kilden som vi alle bærer i oss vil vi bli frie mennesker og nå våre mål. Spontaniteten er katalysatoren og den må ofte varmes opp så vi tør å slippe oss løs. Jeg brenner for det ekte som finnes i hvert menneske og tror vi alle får det bedre om vi er ærlige med oss selv.

Med dette som bakteppe åpnet SANSELÅVEN sine dører for publikum våren 2010. Det har på mange måter vært en drøm der magiske øyeblikk ble sittende igjen på minne til små og store.

Jeg husker:
- En blind dame på 90 år som ble kjørt opp låvebrua av et barnebarn. Hun fikk sitte på en stol i sanseutstillingen. Hun hadde aldri ”sett” en så vakker utstilling.
- 5 klassing: Å, jeg gleder meg sånn til sommeren! Jeg: Å, skal du på ferie? 5 klassing: Nei, jeg er bare så spent på hva som kommer på Sanselåven denne sommeren smile
- Jeg bare elsker kunst. Jeg har vørt på Sanselåven hvert år! Jente 8 år.

MEN, Sanselåven mangler en rot i virkeligheten ser jeg nå! Jeg har investert MYE i form av økonomi og egne ressurser/arbeidskraft. MANGE gode hjelpere har vært med meg og gjort dette mulig i form av dugnader og rimelig arbeidskraft. Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen og ikke minst Innovasjon Norge var med i startfasen økonomisk. En STOR TAKK til alle! Det kommer stadig signal om at kulturbedrifter nå må stå på egne ben og økonomisk støtte vil opphøre. Kompetanseheving i form av kurs og kreative prosesesser - Kulturinstitusjoner av denne dimensjon kan ikke eksistere bare på billettinntekter, uten støtteordninger! DØRENE MÅ LUKKES HELT – så vil fremtiden vise hvor veien skal gå.

25 000 har i denne perioden opplevd hovedutstillingene, i tillegg har mange opplevd Minisanselåven og andre mindre arrangement på Sanselåven har vært godt besøkt.
Interessen for sanseutstillinger har spredd seg langt utover ……….
Nå har virkeligheten innhentet meg, jeg trenger en” laaang vinter” til refleksjon! Om en stor sponsor ser utviklingsmuligheter i dette konseptet og vil være med på en mer langsiktig investering – så ta gjerne kontakt - kanskje en ny mulighet åpner seg for SANSELÅVEN?

Jøran Tone Gjerde, 01.03.2015

Søndre Vålen gård

Sanselåven ligger på Gården Vålen – på grensen mellom Hokksund og Vestfossen I Øvre Eiker Kommune. Vålen lå inntil 1905 sammen med to andre Vålengårder. På denne tiden ble det forlangt skifte, og gården måtte flytte ut på et åpent jorde ca. 200 meter fra bygdeveien. Eieren på den tiden syntes dette var svært trist.

Min bestefar, Carl Jerde, som kom fra Sogndal i Sogn og Fjordane hadde vært 25 år i Amerika. I 1930 kom han kom til Østlandet og Øvre Eiker og kjøpte gården av Johan Bogen. Johan Bogen hadde da bygd opp alle husene unntatt den gamle låven, som kom fra den opprinnelige gården.
Carl Jerde drev med melkeproduksjon og griser på den tiden. I 1957 overtok min pappa og mamma, Kjell og Kjellaug Gjerde gården. Mine foreldre bygde på fjøset og moderniserte låven, og de drev med melkeproduksjon og kvigeoppdrett med ca 50 dyr. De hadde også noen griser. I tillegg forpaktet de en del jord til kornproduksjon.

I 1999 brant låven! Det var heldigvis ingen dyr inne på dette tidspunktet. Melkekvoten var solgt, og ungdyrene var på skogen. Låven ble bygd opp på ny, en moderne driftsbygning, men med et gammelt tradisjonelt ytre. Første etasje ble bygget isolert og i betong, og andre etasje som et åpent utstillings- /lagerrom. Da var mulighetene uendelige, og etter en reise I Danmark, hvor jeg så min første sanseutstilling, var det klart: Dette måtte til Norge! Til Vestfossen! Til….Sanselåven!!

I juli 2010 åpnet jeg denne “nye” låven sammen med Rita Skjønberg Hansen, og her ville vi legge til rette for at alle – i møte med fantastisk samtidskunst – skulle få nye møter med oss selv og egen spontanitet, og at man kunne få utfolde seg kreativt og skapende!  Vår første utstilling leide vi så fra Kunsthallen Brandts;  Langt ute i skogen – og den kan dere kan lese mer om her.

Sanselåvens historie

Sanselåven har vært et utstillingslokale for visning av - ”Kunst for barn i alle aldre”.

Sanselåven ble for første gang åpnet i 2010. Grunnfilosofien i Sanselåven har vært et ønske om å ta vare på det spontane og kreative menneske som vi en gang ble født som. På vei til voksen kan denne kreativiteten være godt bortgjemt. Sanselåven har et ønske om å lokke den frem igjen.

Sanselåven har fire år på rad presentert store sanseutstillinger inne i en stor låve, der tradisjon og nytenkning møtes. På overraskende måter varmes vi opp til en spontanitet i samspill med en kunstinstallasjon. Barn har lett tilgang på leken og vi voksne kunne med barna som guider også få store opplevelser.

Bilder av Søndre Vålen gård

Gården

Gården

Gården