Psykodramalek

Psykodramalekkoffert

Psykodramalek er en metode som har blitt utviklet i et samspill med en elev med store sammensatte lærevansker. Dette er et arbeide som har foregått over en periode på 7 år. Det har vært en fantastisk reise som bekrefter hvilke muligheter som oppstår når vi sammen går inn i en utvidet virkelighet / en fantasiverden.

Hva er PSYKODRAMALEK?

I psykodrama snakker vi om ulike virkelighetsoppfatninger. Se mer om Morenos teori / filosofi og metode under PSYKODRAMA.
Den aktuelle virkelighet, er det konkrete vi kan observere i rommet.
Den reduserte virkelighet, er når vi begynner å tolke, vi ser ting med forskjellige øyne.
Den utvida virkelighet, er en fantasiverden der det skapende spillet skjer. Her er alt mulig!

I psykodramaleken går vi fra den aktuelle virkelighet, via den reduserte virkelighet til en utvidet virkelighet der alt er mulig. Vi skaper en fortelling sammen, vi kan spille ut det vi fysisk og mentalt ikke kan få til i det virkelige liv, trene på nye roller som vi ikke tidligere har våget etc.
Sammen avslutter vi leken på en god måte og går så tilbake til her og nå, den konkrete og aktuelle virkelighet. Vi kan snakke om det vi gjorde på leken, om det er noe vi kan gjøre på ordentlig og ikke minst styrker det selvfølelsen og selvtilliten at en faktisk har klart noe i en utvidet virkelighet. 

Hvem kan dra nytte av dette tilbudet?

Alle som lar seg inspirere av lek kan dra nytte av denne metoden. Det kan minne litt om rollelek, men vi jobber mye dypere - terapeutisk og mer målrettet i psykodramaleken.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om dette.

Dette kan være et tilbud til barn som:
- har vanskeligheter etter et samlivsbrudd.
- har en ubearbeida sorg.
- har utfordringer i forhold til sosiale roller.
- opplever eller har opplevd mobbing.
- har traumatiske opplevelser som ikke er bearbeidet.
- er usikker / utrygg, har dårlig selvfølelse / selvtillit.
- opplever en vanskelig hverdag, men det er vanskelig å finne en årsak.

Psykodramalekkoffert

Du finner oss på:

Voldstadveien 258
3302 Hokksund
Tlf: 920 23 304

joran@sanselaaven.no