Denne siden er under utvikling i 2019

Utvikling av det kreative mennesket er en kjerne i alle Sanselåvens tilbud.
Når vi har kontakt med vår kreativitet, vil vi i større grad møte verden som frie mennesker.  Vi kan da lytte både til vår indre stemme og den ytre verden som vi lever i. Sansene er en viktig inngangsport til en magisk verden der forandring skapes.
Sanselåven kan i dag tilby:
- Veiledning av personalgrupper som ønsker å skape sin unike sanseutstilling.
- Individuelle timer for barn som trenger litt ekstra hjelp og støtte i sin utvikling, ”psykodramalek” som metode.
- Individuelle timer for voksne som trenger veiledning i en livsprosess, eller coaching for å belyse/undersøke nærmere sine ressurser. Psykodrama som metode.
- Grupper for voksne som vil jobbe med egne prosesser. Psykodrama som metode.
- Personalutvikling for personalgrupper som ønsker et løft for et bedre arbeidsmiljø. Aksjonsmetodikk som metode.

Sanseutstilling i egen barnehage. Et nytt tilbud som nå introduseres.

Lukt – hør – kjenn – se – føl og OPPLEV magi og tilstedeværelse!

Gutt
Telt
Blå rom
sdf

MØTE

Sanselåven
Gutt som utforsker
Gutt
Rosa rom
Lilla hus
Sanseutstilling

Du finner oss på:

Voldstadveien 258
3302 Hokksund
Tlf: 920 23 304

joran@sanselaaven.no